• PHP Veri türleri

0
veri tipi açıklama örnek
integer sayısal değer $degisken = 22;
double büyük sayısal değer $degisken = 3.14567313456;
float ondalıklı sayısal değer $degisken = 3.14;
string karakter dizisi $degisken = “cem demir”;
boolean true / false (doğru veya yanlış) $degisken = true;
object nesne $uye->mail = “asd@qwe.com”;
array dizi $dizi = array(1,2,3);

Bir Değişkenin Veri Türünü Öğrenmek

Kod yazarken bazen kullandığınız değişkenlerin veri türlerini bilmek işimize yarayabilir. Bir değişkenin veri türünü öğrenmek için gettype() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

<?php
  $degisken = "kod5.org";  // string bir veriyi değişkene atadık.
  echo gettype($degisken); // değişkenimizin türü string olduğu için ekrana string çıktısını verdi.
?>

Bir Değişkenin Türünü Değiştirmek

Yukarıda integer olan bir değeri double olarak değişkene atamıştık. Daha sonra bu değişkeni integer olarak kullanmak istediğimiz settype() fonksiyonunu kullanarak bu dönüşümü gerçekleştirebiliriz.

<?php
  $degisken = (double)2014;     // değişkene double türünde bir değer atadık
  settype($degisken,"integer"); // double türünde olan değişkenin türünü integera çevirdik
  echo gettype($degisken);     // integera çevirdiğimiz değişkenin türünü ekrana yazdırdık
?>

Veri Türü Doğrulama işlemi

is_int, is_float, is_double, is_string, is_object, is_array fonksiyonlarıyla bir değişkenin tipi bu mu diye sorup döndürdüğü değere göre işlem yapabiliyoruz;

is_int($degisken); // integer mı
is_double($degisken); // double mı
is_string($degisken); // string mi
is_object($degisken); // object mi
is_array($degisken); // array mi

if ( is_int($degisken) ) { // Yapılacak işlemler }

 • Cevaplar

 • Senin Cevabın


Adı ve soyadı * Misafir olarak cevap yazabilirsiniz.
E-Posta *
 

Cevap Bekleyen Sorular

Sıcak Tartışmalar

Popüler Etiketler

Faydalı Kaynaklar