• Google konum ve adres bilgisi alma

0
  function KonumAl(arg,data){
    var options = {
        enableHighAccuracy: false,
        timeout: 4000,
        maximumAge: 0
    };
    var onSuccess = function(position){
      Latitudes = position.coords.latitude;
      Longitudes = position.coords.longitude;

        var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
          zoom: 8,
          center: { lat: 40.731, lng: -73.997 }
        });
        var geocoder = new google.maps.Geocoder;
        var infowindow = new google.maps.InfoWindow;

        geocodeLatLng(geocoder, map, infowindow);
      alert("Konumunuz başarıyla alınmıştır!");  
      function geocodeLatLng(geocoder, map, infowindow){
        var input = Latitudes+","+Longitudes;
        var latlngStr = input.split(',', 2);
        var latlng = { lat: parseFloat(latlngStr[0]), lng: parseFloat(latlngStr[1]) };
        geocoder.geocode({ 'location': latlng }, function (results, status) {
          if (status === google.maps.GeocoderStatus.OK) {
          document.getElementById(data).value = results[0].formatted_address;
            if(results[0]){
              map.setZoom(11);
              var marker = new google.maps.Marker({
                position: latlng,
                map: map
              });
              infowindow.setContent(results[0].formatted_address);
              infowindow.open(map, marker);
            }else{
              window.alert('Sonuç bulunamadı!');
            }
          } else {
            window.alert('Coğrafi bölge hatalı: ' + status);
          }
        });
      }

      google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initMap);

    };
    function onError(error) {
      alert("Cihazınızın konum özelliğini aktif ediniz!");
    }

    navigator.geolocation.getCurrentPosition(onSuccess, onError, options);
  }
  <div id="map" style="display:none;"></div>
  <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&callback=initMap" async defer>

 • Cevaplar

 • Senin Cevabın


Adı ve soyadı * Misafir olarak cevap yazabilirsiniz.
E-Posta *
 

Cevap Bekleyen Sorular

Sıcak Tartışmalar

Popüler Etiketler

Faydalı Kaynaklar