• PHP PDO bağlanma, ekleme, silme ve güncelleme işlemi

0

PHP PDO DATABASE CONNECTİON: Veritabanı bağlantı işlemi:

try{    
  $pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=question_database;port=3306','root','Vj7*/404?',
    array(
      PDO::ATTR_ERRMODE      => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
      PDO::ATTR_ORACLE_NULLS    => PDO::NULL_NATURAL,
      PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_OBJ,
      PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES 'UTF8'"
    )
  );
}catch(PDOException $e){
  switch($e->getCode()){
    case 2002:
      echo 'Sunucu Bulunamadı!';
    break;
    case 1049:
      echo 'DB Bulunamadı!';
    break;
    case 1045:
      echo 'DB Kullanıcı Oturumu Açılamadı!';
    break;
    default:
      echo $e->getCode();
  }
  exit;
}

PHP PDO INSERT: Veritabanı içerisine veri ekleme işlemi

$sql = 'INSERT INTO reply (question, reply) VALUES (:question, :reply)';
$smtp = $pdo->prepare($sql);
  $smtp->bindParam(':question', $question);
  $smtp->bindParam(':author', $author);
  $smtp->bindParam(':reply', $reply);
  $smtp->bindParam(':date', $date);
$smtp->execute();

PHP PDO DELETE: Veritabanı içerisinden veri silme işlemi:

$sql = 'DELETE FROM reply WHERE id = :id';
$smtp = $pdo->prepare($sql);
  $smtp->bindParam(':id', $id);
$smtp->execute();

PHP PDO UPDATE: Veritabanı içerisinden veri güncelleme işlemi:

$sql = 'UPDATE reply SET reply = :reply WHERE id = :id';
$smtp = $pdo->prepare($sql);
  $smtp->bindParam(':id', $id);
  $smtp->bindParam(':reply', $reply);
$smtp->execute();

 • Cevaplar

 • Senin Cevabın


Adı ve soyadı * Misafir olarak cevap yazabilirsiniz.
E-Posta *
 

Cevap Bekleyen Sorular

Sıcak Tartışmalar

Popüler Etiketler

Faydalı Kaynaklar