• JavaScript Veri gönderme - post ve get

0

Ajax (Asynchronous Javascript and XML) artık web uygulamalarında çok büyük değişikliklere ve güzelliklere yol açtı. Bizde bu güzelliklerden yararlanmak için elbette araştırmalar yapıyoruz ve ajax’ın nimetlerinden faydalanmaya çalışıyoruz. Öncelikle Ajax bir teknoloji değil bir geliştirme yöntemidir.

readState – Tam sayı değerleri durum bilgisini belirtir:

 • 0 = uninitialized (başlatılmadı)
 • 1 = loading (yükleniyor)
 • 2 = loaded (yüklendi)
 • 3 = interactive (etkileşimli)
 • 4 = complete (tamamlandı)

status – Sunucunun durumunun sayısal değerini belirtir:

 • 404: Not found (Bulunamadı)
 • 200: OK (Tamam)

XMLHttpRequest - post ve get yöntemi

<script type="text/javascript">
  url = "post adresi";
  var data = new FormData();

  data.append("method", "data");

  var xhttp = new XMLHttpRequest();
  xhttp.open("POST", url, true);
  xhttp.send(data);

  xhttp.onreadystatechange = function(){
    if(xhttp.readyState == XMLHttpRequest.DONE){
      console.log("başarılı");
      console.log(oReq.responseText);
    }else{
      console.log("hata");
    }
  }
</script>

XMLHttpRequest - benzeri bir örnek daha tüm tarayıcılar için

<script type="text/javascript">
if(window.XMLHttpRequest){
  request = new XMLHttpRequest();
}else if(window.ActiveXObject){
  try{
    request = new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');
  }catch(e){
    try{
      request = new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');
    }catch(e){}
  }
}

request.open('GET', 'https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1', true);
request.onreadystatechange = function(){
  if(this.readyState == 4 && this.status == 200){
    var post = JSON.parse(this.responseText);
    console.log(post);
  }
}
request.send(null);
</script>

fetch - json post ve get yöntemi

<script type="text/javascript">
  fetch('https://httpbin.org/post', {
  method: 'post',
  headers: {
    'Accept': 'application/json, text/plain, */*',
    'Content-Type': 'application/json'
  },
    body: JSON.stringify({a: 7, str: 'Some string: &=&'})
  })
  .then(function (response) {
    return response.json();
  })
  .then(function (result) {
    console.log(result);
  })
  .catch (function (error) {
    console.log('Request failed', error);
  });
</script>

 • Cevaplar

 • Senin Cevabın


Adı ve soyadı * Misafir olarak cevap yazabilirsiniz.
E-Posta *
 

Cevap Bekleyen Sorular

Sıcak Tartışmalar

Popüler Etiketler

Faydalı Kaynaklar